תקציר הפוליסה עיקרי התוכנית

מהות הפוליסה

פוליסת סיעוד קבוצתית של מנורה מבטחים לעמיתי צוות ובני משפחותיהם.
מוצר ביטוח חיוני המכסה אדם המוצא עצמו במצב שבו אינו יכול לבצע את  מרבית הפעולות היומיומיות הפשוטות ביותר כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי.

בדצמבר 2017 בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון בוטלו כלל הפוליסות הקולקטיביות הסיעודיות.

חשיבות הביטוח הסיעודי, בעיקר בגיל השלישי הינה קריטית מאוד למבוטח ובני משפחתו. מתוך דאגה עמוקה והבנת הצורך של המבוטחים פעלו רבות ארגון צוות וסוכנות מדנס לקבלת היתר מיוחד לארגון ובני משפחותיהם המאפשר קיומה של פוליסת סיעוד קבוצתית, מתוך כוונה לסייע ולתרום לשיפור איכות חייהם של חברי הארגון ובני משפחותיהם בקרות מקרה סיעודי חלילה.

בהתאם להנחיות הפיקוח על הביטוח נבנתה פוליסת סיעוד ייחודית לעמיתי צוות שתוכננה לטווח ארוך ונכנסה לתוקף בתאריך 1.4.18

הגדרת מקרה הביטוח

הביטוח מעניק גמלת סיעוד למבוטחים העונים על אחת מ-2 ההגדרות למצב סיעודי:

 • מצב של תשישות נפש – פגיעה בפעילות הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על פי קביעת רופא מומחה בתחום.
 • מצב בריאות ותפקוד ירודים אשר בגינם אין ויכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של 3 מתוך 6 הפעולות הבאות:
  • לקום ולשכב
  • להתלבש ולהתפשט
  • להתרחץ
  • לאכול ולשתות 
  • לשלוט על הסוגרים
  • ניידות 

תוקף הפוליסה: מיום 1.4.2018 למשך 96 חודשים ועד ליום 31.3.28.
תקופת המתנה: תקופה של 60 ימים ממועד קרות מקרה הביטוח ועד יום תחילת תשלום התביעה בפועל.
תגמולי הביטוח: הינם מסוג פיצוי, בהתאם לגיל המבוטח במועד ההצטרפות לביטוח.

גיל כניסה
סכומי ביטוח חב"ש
0-495,500 ₪
50-545,000 ₪
55-594,500 ₪
60-644,000 ₪
65-703,700 ₪
71-753,300 ₪
76-803,000 ₪
81-1193,000 ₪

תגמולי הביטוח צמודים למדד ביום התשלום.

משך תקופת תשלום תגמולי הביטוח: עד 60 חודשים

מידע להגשת תביעה

הסבר על הגשת תביעה:
על מנת לאפשר טיפול מהיר בפנייתך, נבקש לפעול בהתאם להנחיות המפורטות מטה.

עלייך למלא את טופס התביעה.
ישנן 2 אפשרויות לבחירתך:

 • מילוי טופס תביעת סיעוד.
 • הדפסה ומילוי ידני של הטופס – את הטופס ניתן להעביר בחוזר כשהוא מלא וחתום כנדרש
  בדוא"ל:  siudtzevet@madaness.com
  פקס: 03-6380399
  כתובת: קבוצת מדנס, רחוב השלושה 2, תל אביב 6706054

דגשים למילוי הטופס:

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, כולל טופס ויתור סודיות רפואית בהתאם להנחיות על גבי הטופס

 • טופס הוס"ר חייב להיות חתום על ידי המבוטח ומאומת ביום החתימה ע"י רופא או עו"ד או אחות, עובד סוציאלי או סוכן ביטוח.
 • במידה ונדרש להחתים אפוטרופוס עלייך לצרף צו למינוי האפוטרופוס וניתן להגיש העתק נאמן למקור.
 • במידה ונדרש להחתים יורשים יש לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה.

בנוסף עלייך לצרף:

 • צילום המחאה (שיק) מבוטל על שמך או אסמכתא בנקאית לפרטי חשבון בנק המנוהל על ידך.
 • צילום עודת זהות.

על מנת לייעל ולהקל על הטיפול בתביעתך אנו ממליצים לצרף גם את המסמכים הבאים ככל שיש בידך – כל מסמך רפואי רלוונטי אשר מצביע על הבעיה הרפואית והמצב הסיעודי כגון: אשפוז בית חולים, מסמכי רופא מומחה, פירוט אבחנות, הערכות תפקוד.

מה קורה אחרי שהגשתי תביעה?

עם קבלת מסמכי התביעה אנו מתחילים בבדיקת הזכאות המלווה האישי בתביעה ייצור אתך קשר תוך 3 ימים בהתאם לפרטים שמולאו על טופס התביעה ויעדכן  בשלבי הטיפול

גלילה לראש העמוד