עלויות ביטוח הבריאות (תשלום באמצעות תלוש הגמלאי)

לקבוצת הגיל 45-35 (במסגרת חלון ההזדמנויות, 60 יום)

 • הנחה שנה א' – 45%
  הפרמיה שישלם בתלוש גמלאי/ת כ- 30 ₪
  עבור בן/בת זוג כ- 88 ₪
 • הנחה שנה ב' – 35%
  הפרמיה שישלם בתלוש גמלאי/ת כ- 47 ₪
  עבור בן/בת זוג כ- 104 ₪
 • הנחה שנה ג' – 25%
  הפרמיה שישלם בתלוש גמלאי/ת כ- 62.5 ₪
  עבור בן/בת זוג כ- 120 ₪
 • שנה ד' פרמיה מלאה

הצטרפות בכל תאריך אחר (לאחר הפרישה)

עמיתבן/בת משפחה
102.5 ₪160 ₪


* הפרמיה המוצגת הינה לפני הצמדה למדד המחירים לצרכן

גמלאי משלם, בנוסף לפרמיה היורדת בתלוש, סכום שנתי של 630 ₪ אשר
מועבר לחברת הביטוח באמצעות ארגון "צוות"
גלילה לראש העמוד